Deelnamevoorwaarden

Laatste herziening: augustus 2020

Het Invotes Panel is onderdeel van No Ties BV. Het Invotes Panel richt zich op het doen van online onderzoek via respondenten. Door lid te worden van het Panel geeft u (“de deelnemer”) aan beschikbaar te zijn voor onze onderzoeken. Door uw inschrijving bevestigt u dat u de deelnamevoorwaarden heeft gelezen, dat u ermee akkoord gaat en dat u zich aan de voorwaarden zult houden.

Deelname

Iedereen van 16 jaar of ouder die in Nederland woont, kan deelnemen aan het Invotes Panel. Deelname is geheel vrijwillig. U dient toegang tot internet en een geldig e-mailadres te hebben. U mag zich slechts 1 keer als deelnemer opgeven voor het Invotes Panel.

Het is niet toegestaan lid te worden van het Invotes Panel met als doel een concurrerend product of een concurrerende dienst te ontwikkelen of voor enige andere concurrerende doelstellingen.
Alle persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft dient volledig en juist te zijn. Iedere wijziging kunt u direct zelf aanpassen op uw persoonlijke pagina. We vragen iedereen die ingeschreven staat in ons Panel minimaal 1 keer per jaar zijn persoonlijke gegevens te actualiseren naar de meest actuele status.

Deelname aan het Invotes Panel kan op ieder gewenst moment door u worden beëindigd. Uw recht op uitstaande beloning vervalt met het beëindigen van uw deelname. Verzilver deze dus voordat u zich uitschrijft. Deelname eindigt ook bij het overlijden van de deelnemer. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet aan iemand anders worden overgedragen.

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan ons onderzoek. Wij zijn trots op de kwaliteit die we leveren en we verwachten dan ook kwaliteit van onze panelleden. Wij kunnen u zelf uitschrijven indien u, ondanks herhaalde uitnodigingen voor onderzoek, langer dan 12 maanden niet aan een onderzoek binnen het Invotes Panel heeft deelgenomen. Wij hebben ook het recht om u uit te sluiten van deelname, indien u niet minimaal 1x per jaar de persoonlijke gegevens ververst, er sprake is van misbruik van het Invotes Panel, onze onderzoeken en/of ons beloningssysteem. Bij uitschrijving door ons vervalt het opgebouwde puntensaldo. Wij zijn niet verplicht u hier vooraf over te informeren.

Persoonlijke gegevens

No Ties BV verwerkt uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onderzoeksdoeleinden. No Ties BV conformeert zich aan de normen van ESOMAR en onderschrijft de eisen en gedragscode van de MOA, het Nederlandse Expertise Center voor Marketing Insights, Onderzoek en Analytics, bij het uitvoeren van onderzoek en het beschermen van uw persoonlijke gegevens.

Wij maken bij online dataverzameling gebruik van cookies. Een ‘cookie’ is een pakketje informatie dat uw internetbrowser ontvangt en daarna opslaat op de harde schijf van uw computer. Een cookie brengt geen schade toe aan uw computer. Door deel te nemen aan ons Invotes Panel geeft u als gebruiker toestemming dat No Ties cookies op uw randapparatuur plaatst.
Kijkt u voor meer informatie over uw persoonsgegevens, privacy en cookies in onze privacyverklaring.

Beloning

Door deel te nemen aan onze onderzoeken verzamelt u ePoints. Per onderzoek ontvangt u 50-250 ePoints. Dit kan, afhankelijk van de lengte van het onderzoek, oplopen tot een veelvoud hiervan. No Ties bepaalt altijd de hoogte van de beloning. Per 1000 ePoints kunt u deze uit laten betalen voor cadeaubonnen. Het is niet mogelijk om ePoints in te wisselen tegen contanten. No Ties behoudt zich het recht voor om het beloningssysteem, om dwingende redenen, eenzijdig te wijzigen.

Rechten

Door deel te nemen aan de onderzoeken van No Ties BV als panellid van het Invotes Panel krijgt u mogelijk toegang tot (vertrouwelijke) informatie die het eigendom is van No Ties BV of onze opdrachtgevers. Deelname aan een onderzoek geeft u nooit enige rechten op het gebruik van deze informatie. U stemt ermee in om de informatie uit de vragenlijsten altijd vertrouwelijk te behandelen en geheim te houden. Het is nooit toegestaan de informatie te kopiëren, reproduceren of op andere manieren met anderen te delen. U heeft ook geen recht op de resultaten van de onderzoeken waaraan u meedoet.

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van No Ties BV gebruik te maken van enig onderdeel van de rechten (waaronder de naam, de gebruikte programmatuur, de vormgeving en het gebruikte beeldmateriaal). De vragenlijsten en onderzoeken die No Ties BV aan u aanbiedt, mogen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden worden doorgestuurd.

U, als deelnemer, draagt de rechten van ideeën, concepten en beeldmateriaal (afbeeldingen, video’s, geluid) over aan No Ties BV op het moment dat u deze deelt in een onderzoek. U aanvaardt dat No Ties BV en/of opdrachtgevers of partners van No Ties BV deze kunnen gebruiken zonder u een vergoeding schuldig te zijn.

Aansprakelijkheid

Deelname aan het Invotes Panel is dan ook geheel voor eigen risico. No Ties BV is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die u ondervindt als gevolg van deelname aan het Panel, het beloningssysteem of andere aan het Panel gerelateerde activiteiten.

Wijzigingen

De deelnamevoorwaarden kunnen op elk moment door No Ties BV worden gewijzigd. De wijzigingen zullen via de website met u worden gecommuniceerd. Als u het niet eens bent met de wijzigingen, kunt u uw deelname beëindigen. Als u na een wijziging van de deelnamevoorwaarden weer aan het Invotes Panel deelneemt, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.

Geschillen

Op de relatie tussen No Ties BV en u, als deelnemer, is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen beiden worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechtbank in Nederland. Deelnemer en No Ties BV zullen alvorens naar de rechter te stappen het geschil in goed zakelijk overleg trachten op te lossen of voorleggen aan een hiervoor ingerichte commissie.

Als één of meer van de bepalingen in deze deelnamevoorwaarden ongeldig, in strijd met de wet of om een andere reden niet afdwingbaar zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met onze helpdesk via mail: beheer@invotes.nl of telefonisch: 0299-654224. Bellen kan op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur. Voor meer informatie over No Ties BV verwijzen wij u naar onze website: noties.nl