Maurice de Hond 40 jaar opiniepeiler, jubileumonderzoek

Op 9 oktober 2016 is het 40 jaar geleden dat Maurice de Hond met zijn eerste opiniepeiling naar buiten kwam via het radioprogramma “In de Rooie Haan”. Dit was dat eerste rapport. Hier treft u nog veel interviews en artikelen aan van de afgelopen 40 jaar. En hier kunt u als lid van Peil.nl alle onderzoeken aantreffen die sinds 2002 zijn gehouden.

Ter gelegenheid hiervan is, in samenwerking met No Ties bv, die het panel van Peil.nl beheert, een jubileumonderzoek uitgevoerd. Aan de deelnemers van Peil.nl is de kans geboden een vraag op te geven, die aan de Nederlanders gesteld zou worden.

Er zijn meer dan 3000 vragen opgegeven, waarvan er 100 eind september 2016 zijn gesteld:

A. Gedrag
Gebruik Smartphone
Contact met buren
Letters schrijven
Letters schrijven II
Alternatieve geneeskunde
Alternatieve geneeskunde II
Tanden poetsen

B. Opvattingen
Wat is er echt gebeurd op 9/11
Papieren boek of ebook
Ecologie of economie
Tekst Wilhelmus
Welvaart of Welzijn
Koning of Koningin zijn
Klimaatverandering
Echte Nederlander
Een paspoort
Goed onderwijs krijgen
Geschiedenisonderwijs
Angst voor aanslag
Na pensionering
Paus Franciscus
Effect van Paus Franciscus
Indische Nederlanders
Nederland weer in oorlog
Emancipatie arbeiders
Slimheid
Gelukkig zijn
Favoriete voetbalclub
Overheid in dienst van burger

C. Democratie
Invoering bindend referendum
Invoering kiesdrempel
Invoeringd districtenstelsel
Voorkeur voor tweepartijenstelsel
Invoering opkomstplicht
Geen regeerakkoord
Rechtstreeks de Minister-President kiezen
Een vrouwelijke premier
Stemmen op een coalitie
Invoering stemexamen
Afschaffing Eerste Kamer
Afschaffing Provinciaal Bestuur
Nederland echte democratie
Stemmen met computers
Stemmen via internet
Oekraine referendum
Nederland Simpel partij

D. Peilingen
Nut van peilingen
Stemkeuze Maurice de Hond
Partijdigheid Maurice de Hond
Betrouwbaarheid peilingen
Zinvolheid peilingen
Waarheidsgetrouwheid peilingen

E. Partijen
Opname PVV in kabinet als grootste
PVV en de-islamisering
Regering met SP & PVV
PvdA in nieuwe regring
Oordeel over regering VVD-PvdA
Samenwerking VVD en PVV
Maarten van Rossem lijsttrekker PvdA
Linkse samenwerking

F. Nederland
Trots op Nederlander zijn
Waar trots op
Trots op Nederland
Oordeel over Nederland
Eigen bijdrage aan samenleving
Cursus Nederlands op publieke omroep
Is Nederland vol
Emigreren na pensionering

G. Voorstellen
Bellen op de fiets
Opfriscursus rijbewijs
Drion-pil
Scholen op religieuze basis
Gratis openbaar vervoer
Uitbreiding capaciteit Schiphol
Abortus wetgeving
Spreiding zomervakanties
Flexibele schoolvakanties
AOW aanpassing
Drugs door de overheid
Kilometerheffing
Ontwikkelingshulp
Kerncentrale Borssele
Binnensteden autovrij
Onverdoofd slachten
Duurzamer leven
Invoering lekenrechter
Invoering juryrechtspraak
Engels op Universiteiten
Invoering flat taks
Leren programmeren
Excuses voor oorlogsmisdaden in Indonesie
Oordeel over zomertijd
Herinvoering gulden
Zwarte Piet
Scholen op godsdienstige basis
Aanleren Nederlandse taal
Oordeel over koninklijk huis
Belasting betaling Koning
Troonsopvolging

Hieronder treft u de resultaten aan.
Alle vragen zijn afgezet naar het huidig stemgedrag en naar de demografische kenmerken “geslacht”, “leeftijd” en “opleidingsniveau”.

Vragen over:

A1
A2
B1
B2
C1
C2
D1
D2
E1
E2
F1
F2
G1
G2

Bent u nog geen lid van Peil.nl, geeft u dan HIER op en dan wordt u met enige regelmaat gevraagd om aan onze onderzoeken mee te doen.

Mocht u een link willen plaatsen op Twitter of Facebook naar de resultaten, gebruik dan de hashtag #MauricedeHond40.